آبگریز آجرهای نسوز

این محصول با بهره گیری از فناوری نانو در عمق آجر نسوز نفوذ کرده و از جذب آب و رطوبت جلوگیری می کند، مانع از ایجاد قارچ و شوره روی آجر می شود و آن را خود تمیزشونده می نماید. همچنین به دلیل ایجاد خاصیت خود تمیزشوندگی، باعث افزایش عمر مفید آجر می شود.

جزئیات محصول
جزئیات محصول

این محصول با بهره گیری از فناوری نانو در عمق آجر نسوز نفوذ کرده و از جذب آب و رطوبت جلوگیری می کند، مانع از ایجاد قارچ و شوره روی آجر می شود و آن را خود تمیزشونده می نماید. همچنین به دلیل ایجاد خاصیت خود تمیزشوندگی، باعث افزایش عمر مفید آجر می شود.

مشتریان ما

آخرین اخبار