اعطای نمایندگی

شرکت مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس در راستای تسهیل فرآیند خرید محصولات، اقدام به اعطای نمایندگی در نقاط مختلف کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی کاردانی می نماید که در امور بازاریابی، تبلیغ و فروش توانمند بوده و با بازار آن منطقه آشنایی کافی دارند. شرایط این همکاری جهت اعطای نمایندگی با لحاظ کلیۀ منافع مشتریان و نمایندگان تهیه و تنظیم شده است. فرایند اداری اخذ نمایندگی شرکت دارای 5 مرحله است.

 

۱.اقدام به ثبت اطلاعات در موجود در همین صفحه

۲.مراجعه کارشناسان شرکت برای کارشناسی ملک، محل و ارزیابی شخص متقاضی 

۳.تکمیل پرونده (ارائه مدارک توسط متقاضی، بررسی و اخذ استعلامات توسط شرکت)

۴.اخذ قرارداد اجاره از متقاضیانی که مالک نیستند (با مدت اعتبار حداقل 4 سال) و یا سرقفلی (با رعایت قانون موجر و مستأجر) با رضایت مالک.

۵.اخذ یک فقره چک به منظور ضمانت حسن انجام کار

۶.انعقاد قرارداد همکاری در دو مرحله 6 ماهه و بلندمدت

اطلاعات تکمیلی را می توانید از طریق پر کردن فرم زیر دریافت نموده و از این طریق درخواست خود را به شرکت اعلام نمائید.