اعطای نمایندگی

شرکت مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس در راستای تسهیل فرآیند خرید محصولات، اقدام به اعطای نمایندگی در نقاط مختلف کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی کاردانی می نماید که در امور بازاریابی، تبلیغ و فروش توانمند بوده و با بازار آن منطقه آشنایی کافی دارند. شرایط این همکاری با لحاظ کلیۀ منافع مشتریان و نمایندگان تهیه و تنظیم شده است. فرایند اداری اخذ نمایندگی شرکت دارای 5 مرحله است.

:

  • اقدام به ثبت اطلاعات در فرم موجود در همین صفحه
  • مراجعه کارشناسان شرکت برای کارشناسی ملک، محل و ارزیابی شخص متقاضی 
  • تکمیل پرونده (ارائه مدارک توسط متقاضی، بررسی و اخذ استعلامات توسط شرکت)
  • اخذ قرارداد اجاره از متقاضیانی که مالک نیستند (با مدت اعتبار حداقل 4 سال) و یا سرقفلی (با رعایت قانون موجر و مستأجر) با رضایت مالک.
  • اخذ یک فقره چک به منظور ضمانت حسن انجام کار
  • انعقاد قرارداد همکاری در دو مرحله 6 ماهه و بلندمدت

اطلاعات تکمیلی را می توانید از طریق پر کردن فرم زیر دریافت نموده و از این طریق درخواست خود را به شرکت اعلام نمائید.