نانو پوشش آبگریز سیمان و بتن

این محصول با بهره گیری از فناوری نانو در عمق بتن و سطوح سیمانی نفوذ کرده و از جذب آب و رطوبت جلوگیری میکند و مانع از رشد قارچ، شوره و خزه روی سطح شده و آن را خودتمیزشونده می نماید. همچنین، به دلیل جلوگیری ازنفوذ آب در ترک های مویی، باعث افزایش عمر مفید بتن می شود.

جزئیات محصول
جزئیات محصول

این محصول با بهره گیری از فناوری نانو در عمق بتن و سطوح سیمانی نفوذ کرده و از جذب آب و رطوبت جلوگیری میکند و مانع از رشد قارچ، شوره و خزه روی سطح شده و آن را خودتمیزشونده می نماید. همچنین، به دلیل جلوگیری ازنفوذ آب در ترک های مویی، باعث افزایش عمر مفید بتن می شود.

مشتریان ما

آخرین اخبار