نانو پوشش آبگریز آجر سنتی

فناوری نانو محدودیت های تشخیص مولکولی را به مقیاس نانو گسترش می دهد. فناوری نانو بر روی چیپ یکی دیگر از ابعاد فناوری میکروسیالی / آزمایشگاهی بر روی تراشه است. آزمایش های بیولوژیکی اندازه گیری میزان حضور یا فعالیت مواد انتخابی ، وقتی ذرات نانو مقیاس خاصی به عنوان برچسب یا برچسب گذاشته می شوند ، سریع تر ، حساس تر و انعطاف پذیر تر می شوند.

جزئیات محصول
جزئیات محصول

فناوری نانو محدودیت های تشخیص مولکولی را به مقیاس نانو گسترش می دهد. فناوری نانو بر روی چیپ یکی دیگر از ابعاد فناوری میکروسیالی / آزمایشگاهی بر روی تراشه است. آزمایش های بیولوژیکی اندازه گیری میزان حضور یا فعالیت مواد انتخابی ، وقتی ذرات نانو مقیاس خاصی به عنوان برچسب یا برچسب گذاشته می شوند ، سریع تر ، حساس تر و انعطاف پذیر تر می شوند.

مشتریان ما

آخرین اخبار