02188551423
09191621143

پروژه مروارید میرداماد

آدرس پروژه: تهران خیابان ولیعصر، تقاطع میرداماد نوع محصول: رنگ ...

پروژه جداسازی

آدرس پروژه: مشهد – بلوار فردوسی نوع محصول: رنگ توسکالر ...

نمونه کار جداسازی

آدرس پروژه: مشهد – قاسم آباد- بلوار حجاب نوع محصول: ...

نمونه کارها

آدرس پروژه: اصفهان خیابان ملاصدرا نوع محصول: اجرای نانوآّبگریز آجر، ...

نمونه کار پروژه جداسازی

آدرس پروژه: گیلاوند- خیابان بهشتی نوع محصول: اجرای نانوآّبگریز آجر، ...

نمونه کار جداسازی

آدرس: تهران- قائم مقام نوع محصول: اجرای نانوآّبگریز شیشه و ...

نمونه کار

آدرس: کرمان- میدان بیرم نوع محصول: اجرای نانوآّبگریز آجر و ...

نمونه کار مجنمع مسکونی هدایت

آدرس: پاسداران-کوچه مسجد نوع محصول: اجرای نانوآّبگریز آجر قزاقی

نمونه کاری جداسازی هتل حیات

آدرس: تهران – خیابان سمیه نوع محصول: اجرای نانوآّبگریز کاشی ...

نمونه کار

آدرس: تهران- ونک نوع محصول: اجرای رنگ آب بند آّبگریز

پروژه موسسه اعتباری ملل

آدرس: تهران- خیابان شیراز نوع محصول: اجرای رنگ آب بند ...

نمونه کار

آدرس: یزد- بلوار جمهوری نوع محصول: اجرای نانوآّبگریز آجر سنتی ...