پروژه ویلایی آقای قدمی

آدرس: یزد- بلوار جمهوری

نوع محصول: اجرای نانوآّبگریز آجر سنتی با اجرای محلول شوره زدا