پروژه مجتمع اداری گروه توسعه اقتصاد

آدرس: تهران- قائم مقام

نوع محصول: اجرای نانوآّبگریز شیشه و کامپوزیت