عایق رطوبتی سیلگام

محصولی از شرکت مطالعاتی تولیدی نانو پودر توس

این عایق رطوبتی نانو بر خلاف ایزوگام، لایه ضخیمی روی سطح ایجاد نمی کند بلکه جذب سطح زیرین می شود و پس از جذب، جزیی از ساختار آن سطح می­ شود. اجرای آن سریع­تر و آسان ­تر و بدون نیاز به گرمایش است. به دلیل امکان اجرای رنگ های روشن، در کاهش مصرف انرژی در فصل های گرم سال نقش بسزایی دارد. این محصول را می توان در محل های مرطوب یا آّبگیر مانند پشت بام، منبع آب، حوض، حمام و سرویس و برای ایزولاسیون سطوح پایه سیمانی ، دیوار های خارجی ساختمان، پی ساختمان، تراس و بالکن استفاده کرد.در ادامه در خصوص این محصول بیشتر توضیح خواهیم داد.

میزان پوشش دهی
مشخصات

عایق رطوبتی سیلگام شرکت نانو پودر توس ، مواد آب بندی تولید شده از مواد پلیمری و معدنی با فناوری بالاست که تحولی جدی در صنعت ایزولاسیون ایجاد کرده است. عایق سیلگام که دارندۀ گواهینامۀ فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور است. بهره ­گیری از فناوری های-تک در تولید این عایق رطوبتی از طریق ترکیب شدن مواد مختلف در زیر سطح­ های مولکولی و در مقیاس نانومتر و همچنین با ایجاد پیوندهای دوار پلیمری هواگذر و بر اثر تأثیراتی که روی سطح می­گذارد باعث افزایش طول عمر عایق رطوبتی می­گردد و به همین علت از نظر اقتصادی هم به صرفه است.

فناوری به کار رفته در عایق رطوبتی سیلگام ، هیچ خطری برای طبیعت و محیط زیست ندارد. این عایق رطوبتی نوین بر خلاف ایزوگام و قیروگونی، بدون ایجاد لایه ضخیمی روی سطح، جذب سطحی می­شود که قابلیت جذب آن را دارد و پس از جذب شدن، جزئی از ساختار آن سطح می­شود و بنابراین در سبک سازی ساختمان مؤثر واقع می شود. اجرای آن سریعتر و آسان­ تر از ایزولاسیون سنتی و بدون نیاز به گرمایش است. به دلیل امکان اجرای رنگ های روشن و نداشتن موادی چون قیر در ساختارش، جذب گرما نسبت به ایزوگام بسیار پایین تر بوده و در کاهش مصرف انرژی در فصل های گرم سال نقش بسزایی دارد.

بر خلاف ایزوگام که امکان نشت آب از محل اتصال لایه های آن به سطح زیرین وجود دارد و پیدا کردن نقطه نشتی و ترمیم موضعی آن مشکل است، عایق سیلگام در صورت آسیب دیدگی موضعی به آسانی قابل انجام است. لازم به ذکر است که نوع ضد UV این محصول را می توان بدون اجرای لایۀ محافظ موزائیک یا سنگ یا … نیز در پشت بام به کار برد. عایق سیلگام ترک نمی خورد و عمر آن چند برابر ایزوگام است.مشخصات فنی 

ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ملی ایران به شماره 15835 و استاندارد اروپایی 14891 EN ﺑﺮ روي ﻋﺎﯾﻖ رﻃﻮﺑﺘﯽ سیلگام مطابق جدول زیر است:

آزمایش
چسبندگی کششی باملات پایه
مشخصاتمیانگین مقاومت چسبندگی کششی (N/mm2) الزامات
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺸﯽ اوﻟﯿﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن در شرایط معمولی1/25 مقاومت چسبندگی مساوی یا بیشتر از 0/5 N/mm2
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺸﯽ اوﻟﯿﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن بعد از تماس با آب1/10 مقاومت چسبندگی مساوی یا بیشتر از 0/5 N/mm2
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺸﯽ اوﻟﯿﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن بعد از حرارت دهی1/28 مقاومت چسبندگی مساوی یا بیشتر از 0/5 N/mm2
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺸﯽ اوﻟﯿﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن بعد از سیکل ذوب و یخبندان0/75مقاومت چسبندگی مساوی یا بیشتر از 0/5 N/mm2
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺸﯽ اوﻟﯿﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن بعد از تماس با آب آهک1/47مقاومت چسبندگی مساوی یا بیشتر از 0/5 N/mm2
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﺸﯽ اوﻟﯿﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن بعد از تماس با آب کلردار1/40مقاومت چسبندگی مساوی یا بیشتر از 0/5 N/mm2
آزمایش نفوذپذیری
مشخصاتمقدار نفوذ (mm یا gr)الزامات
آزمایش نفوذپذیری عایق در برابر آب8 گرمعدم نفوذ آب به داخل بتن یا اضافه وزن نمونه بتنی عایقکاری شد پس از تست کمتر از 20 گرم باشد.
آزمایش قابلیت
پل زدن عایق بر روی ترک
مشخصاتمقدار ازدیاد طول (mm)الزامات
آزمایش کشش عایق پس از ترک خوردگی ملات سیمان
در دمای معمولی
1/42مقدار ازیاد طول مساوی یا بیشتر از 0/75 N/mm2
آزمایش کشش عایق پس از ترک خوردگی ملات سیمان
در دمای منفی 5
1/0مقدار ازیاد طول مساوی یا بیشتر از 0/75 N/mm2
آزمایش کشش عایق پس از ترک خوردگی ملات سیمان
در دمای منفی 20
0/92مقدار ازیاد طول مساوی یا بیشتر از 0/75 N/mm2

میزان مصرف

ردیف شرح واحدﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
(با توجه به شرایط دمایی)
1جزء پودریکیلوگرم2/5-1/5  کیلوگرم
2جزء مایعلیتر0/8-2/1  کیلوگرم

ویژگی های محصول

 • قابلیت استفاده بر روی کلیه سطوح بتنی، سیمانی، سنگی و …
 • قابل اجرا در رنگ های متنوع و ظاهر مناسب
 • ممانعت از افزایش وزن پشت بام و تمامی سطوح پس از عایق کاری
 • قابل استفاده بر روی سطوح مواج و مورب
 • بدون بو، غیر سمی و غیر قابل اشتعال
 • بدون پوسته پوسته شدن و ترک خوردن
 • دارای قابلیت ترمیم جزئی و فوری و آسان
 • منعکس کننده نور و گرمای خورشید از روی سطح
 • امکان اجرای مستقیم سنگ و کاشی و سرامیک بر روی آن
 • جلوگیری از رویش قارچ و کپک و پیدایش شوره
 • بر خلاف ایزوگام متورم نخواهد شد

روش اجرا

 • کلیه کنج ها باید ماهیچه کشی شود تا زوایای قائمه حذف شوند.
 • سطح زیر کار باید سیمان نرمه کاملا خشک و بدون هیچگونه غبار یا آلودگی باشد.
 • دمای اجرای کار ترجیحا بالای 5 درجه سانتیگراد باشد.
 • نسبت اختلاط محصول نهایی در حدود 1 به 2 (یک بخش مایع به دو بخش پودر) می­باشد.
 • برای اختلاط اجزای محصول، ابتدا محلول را در ظرفی ریخته و پودر را به تدریج در حالی که محلول را به هم می­زنید به آن اضافه نمایید تا کل پودرها با محلول مخلوط شده و محصول روان یکنواختی را به دست دهد.
 • ابتدا محصول آماده شده را روی سطح ریخته و مانند رنگ با غلتک رولی یا تی روی سطح بخش و به طور یکدست اجرا نمایید به گونه ای که کل سطح آغشته شده و کل آن پوشش داده شود. لازم است ضخامت هر دست رنگ حدود یک میلیمتر شود. در صورت اجرای رنگ با ضخامت زیاد، احتمال ترک خوردگی وجود دارد.
 • در مرحله بعد و در زمانی که هنوز رنگ خیس است، مش را روی آن قرار داده و بگذارید تا خشک شود.
 • پس از نیم ساعت دست دوم رنگ را روی مش اجرا نمایید.
 • این محصول حداقل در دو دست باید اجرا شود. برای اجرا در سرویس و پشت بام لازم است از مش ویژه بین دو لایه استفاده کرد.
 • جهت جلوگیری از خشک شدن مخلوط نهایی قبل از استفاده، توصیه می­شود هربار به مقدار مورد نیاز از مخلوط تهیه شود.
 • مدت زمان لازم برای خشک شدن محصول 48 ساعت می­باشد.
 • در هنگام کار با محصول حتماً از دستکش استفاده کنید.

برخی از مشتریان ما

آخرین اخبار
 • سیستم‌های دیوار خارجی قاب فولادی سبک (LSF)
 • تفاوت کفپوش اپوکسی و پلی یورتان
 • معرفی کفپوش پلی یورتان
 • تفاوت بین اورتان و پلی یورتان