گارانتی شرکت نانو پودر توس

گارانتی شرکت نانو پودر توس برای پشتیبانی مناسب و ارائه پاسخ های صحیح و حساب شده در خصوص موضوعات مربوط به محصول فروخته شده و خدمات انجام شده و همچنین رفع مشکلات احتمالی در زمان بکارگیری محصولات، گارانتی و خدمات پس از فروش در نظر گرفته شده است. ما این امر را به عنوان یک اصل کلیدی مورد توجه قرار داده و بدین طریق، بیشترین ارزش را برای مشتریان خود فراهم می آوریم. ما رضایت مشتریان را به مهم ترین اولویت خود بدل کرده ایم. خدمات شرکت به مشتریان، دو مرحله مختلف پیش از فروش و پس از فروش را در بر می گیرد.

در مرحلۀ پیش از فروش که به حل مشکلات و یا ارائۀ رهنمودهایی برای مشتریان می پردازیم. در مرحلۀ پس از فروش، اموری چون آموزش آنلاین، تلفنی یا حضوری و همچنین پشتیبانی فنی به منظور کمک به استفاده ی صحیح از محصولات تکنولوژیک شرکت را مورد توجه قرار می دهیم.

شرایط گارانتی رنگ نما

 • هرگونه برخورد جسم تیز، برنده و ضربه فیزیکی که باعث تخریب لایه رنگ شود شامل گارانتی نیست.
 • کلیه حوادث طبیعی شامل: سیل، زلزله، آتش سوزی که باعث آسیب به لایه رنگ شود شامل گارانتی نیست.
 • چنانچه اصول فنی اعلام شده از سوی شرکت در اجرای محصول رعایت نشود محصول از گارانتی خارج می شود.
 • اعمال هر محصول دیگری روی رنگ و زیرکار، محصول را از گارانتی خرج می کند.
 • کارت گارانتی شرکت نانو پودر توس بدون مهر شرکت فاقد اعتبار می باشد.

شرایط گارانتی آبگریزها

 • اجرای رنگ یا رزین یا هرگونه پوشش دیگر که پس از آبگریز نمودن سطح، آن را از تماس مستقیم با هوای آزاد باز می دارد، محصول را از گارانتی خارج می کند.
 • شستشو با مواد شوینده اسیدی یا شیمیایی قوی، محصول را از گارانتی می کند. شستشو با آب پرفشار کفایت می کند.
 • هرگونه برخورد جسم تیز، برنده، ساینده و ضربه فیزیکی که باعث تخریب سطح آبگریزشده شود شامل گارانتی نیست.
 • کلیه حوادث طبیعی شامل: سیل، زلزله، آتش سوزی که باعث آسیب به سطح آبگریزشده شود شامل گارانتی نیست.
 • چنانچه اصول فنی اعلام شده از سوی شرکت در اجرای محصول رعایت نشود محصول از گارانتی خارج می شود.
 • اعمال هر محصول دیگری روی رنگ و زیرکار، محصول را از گارانتی خرج می کند.
 • کارت گارانتی بدون مهر شرکت فاقد اعتبار می باشد.

شرایط گارانتی عایق رطوبتی

مراقبت از سطح عایق پلیمری، آکریلیکی یا به نام متعارف آن “سفیدبام” بعد از اجرا موضوعی بسیار با اهمیت است که رعایت آن، رابطه مستقیمی با دوام و ماندگاری عایق دارد. هرچند که دوام این لایه از ایزوگام و قیرگونی بسیار بالاتر است، می توان با اطلاع از اصول نگهداری از این عایق رطوبتی، دوام و کارایی آن را افزون کرد.

توجه مهم: توصیه می شود که عایق پلیمری با لایه محافظ سنگ یا موزائیک روی پشت بام اجرا شود تا آن را از آسیب های فیزیکی محافظت کند. در صورتی که عایق بدون محافظ روی پشت بام اجرا شود، اجرای یک لایه رنگ ضد UV شرکت نانو پودر توس روی عایق الزامی است. همچنین نصب آنتن و سرویس کردن کولر و سایر امور نظافت باید با دقت انجام شود تا آسیبی به لایه عایق وارد نگردد. در ضمن، باید به این نکته توجه کرد که فضولات اسیدی پرندگان روی سطح عایق زیاد باشد می تواند در هنگام بارش باران باعث کاهش کیفیت سطح عایق شود. در نهایت، سطحی که باید عایق شود در شرایط زیر تحت گارانتی قرار نمی گیرد.

 • چنانچه اجرا توسط تیم مورد تأیید شرکت انجام نشود
 • عدم اجرای لایه ضد UV شرکت روی عایق پلیمری استفاده شده روی بام
 • برخورد اجسام برنده یا تکه های آجر، سنگ و … با عایق
 • تماس مستقیم پایه های تیز کولر یا سایر وسایل نصب شونده با عایق
 • ریختن مواد حلال نفتی و گازوئیلی و یا بنزین بر روی عایق
 • عدم نظافت مستمر سطح عایق با وسایل غیر برنده
 • شستشو با مواد شوینده اسیدی یا شیمیایی قوی
 • کلیه حوادث طبیعی شامل: سیل، زلزله، آتش سوزی که باعث آسیب به عایق شود
 • اجرای سنگ و موزاییک به صورت ملاتی روی عایق اجرا شده. لازم است به جای ملات ماسه سیمان، از چسب های پلیمری استفاده شود.
 • کارت گارانتی بدون مهر شرکت فاقد اعتبار می باشد.