تفاوت بین چسب کاشی و ملات سیمان چیست؟

چسب کاشی جایگزین خوبی برای ملات ماسه سیمان سنتی می شود. اما تفاوت بین چسب کاشی و ملات سیمان چیست؟ در ادامه به مزیت چسب کاشی می پردازیم. همچنان با شرکت نانو پودرتوس همراه باشید.

مقاومت چسبندگی در چسب کاشی چندین برابر ملات سیمان است. این چسب می تواند به طور موثر سنگ، کاشی و سرامیک را بچسباند، از خطر ریزش آجرهای نصب شده جلوگیری کند، انعطاف پذیری خوبی داشته و مانع به وجود آمدن حفره های خالی می شود.

تفاوت بین چسب کاشی و ملات سیمان

مزیت چسب کاشی نسبت به ملات سیمان چیست؟

1. نیازی به خیس کردن کاشی پیش از اجرا نیست.

2. چسب کاشی، 2-3 برابر در مقایسه با سیمان سفت تر و قابل اطمینان تر است

3. ضخامت چسب کاشی فقط 3-6 میلی متر است که در مقایسه با ملات سیمانی باعث افزایش فضای داخلی و صرفه جویی در منابع می شود.

4. الزامات فنی چندانی ندارد و امکان اشتباه کارگران زیاد کمتر است.

5. سرعت  چسباندن خمیر چسب کاشی 4 تا 6 برابر سریعتر از ملات سیمانی است.

6. چسب کاشی همانند ملات سیمانی ریزش دوغاب اضافی نخواهد داشت و سطح آجر یا کاشی را آلوده نمی کند.

7. نگه داشتن آجرها روی کار بدون نیاز به نگهدارنده پلاستیکی ممکن است.

8. چسب کاشی می تواند از هر جایی از دیوار چسبانده شود، و از افتادن کاشی ها جلوگیری کند.

9. بدون اندازه گرفتن یک تکه کاشی، چسب کاشی می تواند همزمان با چندین کاشی هموار شود.

کاشی کاری ملات سیمانی سنتی:

1. کنترل کیفیت سیمان، ضخامت ماسه دشوار است.

2. در فرآیند تناسب ملات سیمان ، آیا این نسبت مناسب است ، آیا مقدار مواد در محل مناسب است یا به طور مساوی هم زده شده است ، کیفیت ملات سیمان را تحت تأثیر قرار داده و کیفیت کاشی کاری را تحت تأثیر قرار می دهد.

3. الزامات فنی برای کارگران در حین کار زیاد است و روزانه فقط حدود 20 متر مربع قابلیت اجرا دارد.

4. ماهیت سفت ملات باعث فشار بر روی کاشی و ترک خوردن کاشی می شود، همچنین چرخه یخبندان باعث جدا شدن ملات و سطح زیرین می شود و در نتیجه کاشی کنده می شود.

5. دیوار زیرین باید کاملا مرطوب باشد و مصرف آب در آن زیاد است.