نمایشگاه بین المللی

حضور مجدد نانو پودر توس در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران

امسال نیز با مجموعه ای از محصولات نوین و فناورانه در سالن بین المللی 38 نمایشگاه ساختمان، در انتظار دیدار مجدد انبوه سازان، مهندسین و سایر بازدیدکنندگان گرامی هستیم تا سهمی در ارتقاء کیفیت صنعت ساختمان کشور ایفا کنیم.