راهنمای جدید سیستم‌های دیوار خارجی قاب فولادی سبک LSF

صنعت ساختمان‌ با توجه به درس‌آموخته های حاصل از حادثه‌های پیشین، زیر ذره بین قرار دارد و هرگونه اشتباهی در طراحی و نصب قابل قبول نخواهد بود. بنابراین باید اطمینان حاصل کرد که مشخصات سازه‌ها واضح، طبق استاندارد و توسط افرادی شایسته تعیین شده‌اند و متعاقباً توسط افرادی که دانش، تجربه و مهارت کافی دارند نصب می‌شوند.

سیستم‌های دیوار خارجی قاب فولادی سبک (LSF)

هدف از راهنمای سیستم‌های دیوار خارجی سبک، کمک به معماران، مهندسان، طراحان و نصابان برای درک جزئیات فرآیند طراحی و تولید سیستم‌های قاب فولادی مورد استفاده در پوشش خارجی ساختمان‌های اسکلت فلزی و بتنی است. در این راستا موسسه FIS و موسسه ساخت سازه‌های فولادی (SCI) یک راهنمای جدید برای مشخصه‌های سیستم‌های دیوار خارجی قاب فولادی سبک (LSF) تدوین نموده‌اند. این راهنما دومین راهنمای تخصصی است که با مشارکت موسسه ساخت سازه‌های فولادی (SCI) تهیه شده است و راهنمایی‌هایی برای تعیین مشخصات دقیق و جزئیات ارائه می‌دهد که منجر به ساخت و نصب سیستم‌های دیوارهای خارجی مطلوب شود. مهمترین نکته ای که راهنمای جدید به آن می‌پردازد، این است که LSF باید به طور کامل و به طور خاص برای ساختمان مهندسی شود.

تعیین ویژگی های سیستم‌های دیوار خارجی LSF از همان مراحل اولیه، نیاز به تفکر و دقت قابل توجهی دارد. باید توجه داشت که تنها لیستی از ویژگی‌ها و پارامترها کافی نیست بلکه این مشخصات باید همزمان با کار طراحی مهندسی توسعه داده شوند. همچنین برای دستیابی به مشخصات صحیح، اطلاعات قابل توجهی در مورد کاربری سیستم و ویژگی‌های عملکرد مطلوب مورد نیاز است. همچنین در نظر گرفتن موقعیت مکانی، نزدیکی به ساختمان‌های دیگر و نحوه تعیین میزان جابجایی مجاز ساختمان قبل از تعیین مشخصات، ضروری است.