اعطای گواهی

  اعطای گواهی دو آزمون تطابق با استاندارد برای عایق نوین از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور

با توجه به تعهد نانو پودر توس به ارائه محصولات دارندۀ کیفیت استاندارد به مشتریان گرامی، پس از انجام 12 آزمون کلیدی مرتبط با این محصول توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کشور، موفق به اخذ گواهی نامه فنی این محصول از مرکز شدیم.