ارزش های شرکت نانو پودر توس

ارزش های شرکت نانو پودر توس به عنوان شرکتی پیشرو در حوزۀ تولیدات باکیفیت و دانش محور مورد نیاز صنایع بزرگ و کوچک کشور و سایر کشورهای هدف صادرات، عبارتند از:

  • نوآوری  و خلاقیت

تلاش پیگیرانه در جهت برآورده کردن انتظارات و نیازهای مشتریان و به تبع آن، ساختن یک رابطه بلند مدت با آنها در راستای راضی نگه داشتنشان.

  • نوآوری  و خلاقیت

ایجاد فضای بروز ابتکار و خلاقیت در جهت خلق فرصت های جدید برای دستیابی به مزیت رقابتی

  • نتیجه ‏محوری

بهبود مستمر عملکرد و تلاش برای دستیابی به تعالی در هر یک از فعالیت ها و فرآیندهای سازمانی در جهت حصول بهترین نتیجه

  • سرلوحه قرار دادن ایمنی، بهداشت و حفاظت از محیط زیست

یکی دیگر از ارزش های شرکت نانو پودر توس ، رعایت سختگیرانه استانداردهای ایمنی و بهداشت محیط کار در جهت حفاظت از کارکنان و رعایت سختگیرانه استانداردهای محیط زیست، هر دو با رویکرد علاقه مندی به انسان و طبیعت است که منجر به ارتقاء زندگی کاری و ماندگاری سازمانی می شود.

  • مسئولیت پذیری، پاسخگویی و شفافیت

پذیرش مسئولیت در قبال محصولات شرکت و پاسخگویی به مشتریان نسبت به پیامدهای ناخواسته، و شفافیت در ارائه واقعیت محصولات به مشتریان

  • رعایت اخلاق در کسب و کار

اتخاذ تصمیمات اخلاقی از طریق انتخاب مناسب گزینه های تصمیم با لحاظ بهترین شرایط برای مشتریان، همکاران و کلیه ذینفعان