رنگ نما توسکالر

توسکالر، رنگی پایه سیمان است که ضد رطوبت و آبگریز بوده و به علت چسبندگی بالا به سطح زیر ین، موجب محافظت و افزایش دوام و حفظ زیبایی سطوح سیمانی می شود. این محصول قابل شستشو است، پوسته پوسته نمی شود و امکان بکارگیری در نمای ساختمان، جداول و قطعات بتنی، پوشش رنگی سطوح فلزی، گچی و چوبی نیز می باشد.

جزئیات محصول
جزئیات محصول

توسکالر، رنگی پایه سیمان است که ضد رطوبت و آبگریز بوده و به علت چسبندگی بالا به سطح زیر ین، موجب محافظت و افزایش دوام و حفظ زیبایی سطوح سیمانی می شود. این محصول قابل شستشو است، پوسته پوسته نمی شود و امکان بکارگیری در نمای ساختمان، جداول و قطعات بتنی، پوشش رنگی سطوح فلزی، گچی و چوبی نیز می باشد.

برخی از مشتریان ما

آخرین اخبار